15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/04/2021 17:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Duy Đoàn vào 10/04/2021 10:23, số lượt xem: 44

Đang nhập hàng và chuyển đi!!
Phận nữ nhi, làm sao đắp đập?
Ở ấp, quan nhị phẩm còn mệt đờ.
Đắp đập ngăn nước, rượu uống nhấp môi.
Nay, chuyến hàng nữ đi còn nặng.

Tp.HCM, 12/02/2021