Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 16:15

Lúc ấy ta và ta
Thoát ra ngoài quỹ đạo
Của pháp thuật yêu ma
Của giáo điều cầy cáo

Bay lên ngọn đỉnh trời
Luận tình yêu cõi thế
Hệ luỵ như trò chơi
Bây giờ ta vỡ lẽ

Ta sống kịp mấy hồi
Tim đời bao nhiêu núi
Ôi, trái đất mù khơi
Cạm bẫy người lạc lối

Này clochard mùa hè
Nọ quyền uy vua chúa
Theo triết lý tung hê
Ngày mai chầu âm phủ

Thêm cái đỏ, tửu đồ
Château Pétrus
Hay đứng tuổi Margeaux
Ta và ta ngây ngất
Rượu bốc khói phù vân
Nụ cười theo nước mắt
Nghiêng lâu đài Yquem
Giọt sầu vương giọt nhạc
Gọi hồn Dom Pérignon

Mai ta vào vô tận
Vẫn ẵm Romanée
Hỡi ta dài hiu quạnh
Thăm thẳm chiều hôn mê

Làm sao ta quên được
Đêm Pierre Nicole
Ta thuyền. Rượu dòng nước
Lênh đênh Ngân Hà buồn


27-4-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]