Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 16:08

Ngọc Hoàng thiếu một nỗi buồn
Tiên đào tiên kép mỏi mòn chuyện yêu
Lối tình Thượng Uyển bạc riêu
Khúc Nghê Thường đã nhạc thiều âm ty


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]