Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 15/11/2015 15:38

Ta đến một mình không có Moise
Chân loan chìm lún giữa truông đời
Đào sâu đất hứa chôm tâm sự
Rượu cháy phồn hoa, yêu nữ ơi

Ta đến một mình không có em
Mùa tàn, đất nẻ, bắt lời tim
Hồn oan sa vũng bùn luân lạc
Thoi thóp hoàng hôn, mỏi cánh chim

Ta đến một mình không có ai
Gập ghềnh địa nạn, dốc thiên tai
Thế gian vùi ngủ uên hồng thuỷ
Thuyền vắng Noé, nước ngập đầy

Ta đến một mình ta với ta
Bỗng dưng thương ngục đá đêm già
Cuối đường hiu hắt chiều giăng mắc
Thấp thoáng hồ ly đốm lửa xa


20-12-1986

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]