Chưa có đánh giá nào
49 bài thơ
Tạo ngày 15/11/2015 15:09 bởi hảo liễu
Tập thơ Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989).