Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2018 23:14, số lượt xem: 249

Đông lạnh, đêm dài thương nhớ ai?
Rèm thưa gió động giấc u hoài.
Gối lạnh phòng đơn, gà đợi gáy.
Thềm hoa cánh mỏng nặng sương say.

Mây giăng, đèn nhạt, trăng mờ khuất.
Giường rộng, chăn xưa đọng hương  phai.
Hồn ai thoảng bóng mờ trên lối?
Lòng lạnh, tim buồn cho mắt cay.

Sài Gòn 12/1/2018