1.
chân đi tạt tiếng động về
cây xa bóng dạt la đà cửa sông
lên xe nổ máy xuống đường
mắt em soi nát nỗi buồn khôn vơi
dáng em che mát môi người
cho tôi thuở ấy, kiếm lời làm tin
chiều trên phố, đứng lại nhìn
trong muôn kẻ một người quên một người

2.
máu tôi chảy đủ trăm dòng
trong thân những sỏi sạn mòn u mê
bao nhiêu hướng gọi tôi về
sông quanh nước lớn cửa khe ngọn rừng
yêu em lời đã ngỏ cùng
chết thiêng, sống dại cầm lòng ở yên
máu tôi tụ chỉ một miền
cõi đau thương ấy em tìm được chưa


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967