chân vẫn bước những dặm đường thất lạc
sáng hôm qua tôi gõ cửa mồ
ngày thắt cổ treo trên cành nguyệt quế
khoảng sân sau, cỏ úa tháng năm hờ
ôi hạnh phúc sớm dại tê ngọn lưỡi
tôi ở đâu? trong ký ức kẻ nào?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989