hãy hỏi xem kẻ giữ vườn hôm qua
lý do nào đã ngỏ cửa cho lối vào rất rộng
trái ngọt nàng chưa kịp hái trên cây

hãy hỏi xem kẻ giữ vườn hôm qua
lý do nào đã ngỏ cửa và để chàng vào hái
trái ngọt nàng vừa kịp chín trên cây

đêm nằm mộng nàng mơ thấy một người đến hỏi
sáng trở ra sương ướt lạnh chân thềm


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967