cảm ơn trời đất đưa con lại
một sớm lên hồng những ngón tay
con thơm tóc mẹ mùi ân nghĩa
cha chết từ lâu con có hay?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989