bạn bảo van tim ta bị hở
có lẽ. nên đời mới lún sâu
bao nhiêu oan nghiệt chui vô ống
càng sống càng thêm chật mối sầu.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989