em xâm thực nửa đời tôi chín muỗm
thịt xương ôi máu lạnh đã thôi hồng
cây bông giấy đỏ hồn ai tháng tám
tôi hão huyền rơi đụng hư không.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989