tôi máng hồn trên lối bạn đi
ngày sau chưa chắc có ai về
sáng ra hành lý vào phương khác
nhớ bạn. bàn tay thẹo ngón khô.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989