nắng mưa ở với ngàn năm trước
ai ở cùng tôi tới kiếp sau?
đêm đêm tôi thấy dường như bạn
vẫn trở về đây. mắt hỏi nhau.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989