biết ta đang ở trên ngàn bộ
biết chẳng là mây mà vẫn trôi
biết không ai đợi. không ai hỏi
có rớt nghìn sâu cũng vậy thôi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989