người xưa có khóc khi ly biệt?
ai lưới buồn lên những ngón tay
đời nay có kẻ cuồng si hỏi
bạn ở nơi nào? mưa ở tôi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989