trưa có nắng hàng cây sao dỗ bóng
tôi có buồn ở đậu kín đôi tay
bước chậm mấy mười năm rồi cũng biết
ai đi qua còn ngó lại dấu giầy?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989