ngày thức giấc buổi trưa người đã xế
đón chào tôi ai đã chửi thề!
khi dao cắt máu tươi còn xối chảy
thì oan cừu cũng tợ nắng mưa qua.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989