nhớ không dễ mà quên càng khó nữa
nhốt giam nhau địa ngục biết bao tầng
em thánh nữ cưu mang đời kẻ khác
ta cuối cùng: ngồi lại giữa nhân gian.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989