tôi đang đứng ở bên ngoài trái đất
địa cầu quay một nhịp vô tâm
ngày tháng võng đôi bờ vai nhật nguyệt
tử sinh tôi sẵn một mộ phần.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989