ôi thánh nữ đi bên lề nắng gió
đã chẳng cùng thôi hỏi tới nhau chi
ta đoạ lạc ngay phút vừa mở mắt
em có là từ mẫu của riêng ta?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989