bàn tay mang ngón tật nguyền
đôi chân cắt bỏ chôn miền biển xa
mắt ngọn nguồn – lệ hoang vu
trái tim tươi rói thiên thu vẫn còn.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989