tôi heo may nổi từng giờ
mưa trên trán đá bệ thờ chân em
chưa ôm lòng đã nghe mềm
tay dang rộng nỗi mê thèm truy hoan
chim tha ngày động về ngàn
năm năm nhóm lửa đêm vàng âm mưu
yêu em cùng khối oan cừu
lời phai tình đứng đợi chiều xuống tay
vết thương trong mắt thù này
chiếc thân ngó lại những bày xương khô


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967