mười năm nữa cuộc đời em sẽ đổi
tôi sẽ về hỏi lại phút ra đi
em khi ấy đã vàng xanh ngõ khác
núi sông ơi, tôi gọi giữa đui mù.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989