gửi nghiêm xuân hồng

nhớ cây vú sữa hiên nhà
nhớ ta chú tiểu thiệt thà biết…yêu
nhớ em cổ tự áo điều
mắt tam quan gọi tịch liêu kiếp nào
nhập thiền. tâm thể lao xao
nhớ em chánh điện nên chào Quan Âm.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989