tôi đã nhận từ em đời bóng tối
buổi chiều đi ngọt bén lát dao
đêm thánh thót thả sầu tôi xuống đáy
phanh ngực ra máu chảy ngọt ngào.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989