trong mưa cũ có sầu vai mới
trong lá vừa xanh có lấp vùi
trong đêm có nắng chưa về kịp
lịch-sử-em trong đất nước người.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989