lãnh thổ em trao nội các buồn
thể chế nào hơn thể chế ngoan
dù cho lập hiến hay quân chủ
chính phủ ta còn dưới gót em.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989