trong viễn tượng một ngày em đổi khác
đường tôi đi cây cỏ cớm hơi người
mây luân lạc đôi bờ vai quên, nhớ
khóc hay cười? em hãy chỉ cho tôi!


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989