chỗ ngồi. trí nhớ. đi lui
bàn tay tháng sáu. xương tôi. thịt người
đêm về chậm máu trên môi
cây bông giấy cũng hoại thai vì lầm.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989