toạ thiền mỗi tối. tâm thêm động
trí quẩn hồn quanh những ngổn ngang
người về tây trúc ta lưu lạc
địa ngục trần gian giống cõi âm.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989