em buông tóc chảy đáy nguồn
mắt nghiêng vai dại. linh hồn lá xanh
ta đi lẩn quẩn loanh quanh
trăm năm quay lại bên thành giếng xưa
em về cố đúng giấc trưa
bóng ta vẫn đợi mát bù tuổi em.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989