đi suốt kiếp vẫn là mưa với nắng
đừng đợi gì nơi kẻ đã vong thân
đời vốn ngắn biết tìm đâu tri kỷ
gọi âm u lên từng phiến thương tâm.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989