gửi con trí nhớ cha đau buốt
sống chết ơ hờ chẳng có nhau
nửa đêm thức giấc nghe con gọi
như của đời ai, của kiếp nào?!


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989