mày đã mười năm không nhúc nhích
mười năm tao cũng chẳng hơn chi
hai vai nhật nguyệt thân nam tử
mất cả linh hồn, lạc thê nhi.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989