mùa mước cũ chỉ còn chân đá cũ
giòng sông trôi. tôi ở lại bên bờ
con chim nhỏ cũng quên dần dĩ vãng
thì thôi tôi, còn nhắc mãi làm gì.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989