tìm em. tiếng gọi cuối đời
dung nhan ai lạnh. về thôi. lá nguồn
tìm em. tiếng gọi. thất thần
quê hương trong mắt. núi sông trong hồn
tìm em. tiếng gọi. bồn chồn
giữa trưa nắng loá. tôi còn ngoái theo
tìm em. ngựa cuối chân đèo.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989