cây trưa nắng chậm chân người
lưng cong mũ ngả tiếng mời lên xe
dốc cao theo gió lên đèo
quán hiu hắt tạnh tay che ngọn buồn
mắt mưa xin chảy chung giòng
môi xa xót ghé xin cùng thở than
chói chan ngày cũ tro tàn
máu tôi đang chảy xin đừng bắt ngưng

trưa cây chậm nắng chân rừng
trái tim tôi thở trên từng đỉnh cao
biển tôi bồi cát nghẹn ngào
sông muôn năm vỗ lời chào muôn năm...


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967