ta chẳng thể hát chung cùng một điệu
dù em đi lá đậu rớt đôi bờ.
khi em hiểu cuộc đời không thể khác:
đi với về cũng một nghĩa như nhau.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989