em ngồi chính trị như cua ốp
tổ quốc ta còn nơi mắt sâu
tìm em cờ xí trong đêm tối
tay đụng thiên đàng, địa ngục đâu?


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989