áo cơm tôi sớm ra nghề
máu xương cũng... đổi kể gì tương lai
đêm nghe vọng rõ tiếng người
gọi tên tôi giọng bồi hồi như... ma


Nguồn: Du Tử Lê, Tay gõ cửa đời, Nguyễn Đình Vượng xuất bản, 1967