phải quấy chỉ là câu chuyện rỡn
tử sinh cũng tựa chuyện lăng nhăng
chiều đi tiếng hát còn âm vọng
mấy kiếp e rằng tâm vẫn rung.


Nguồn: Du Tử Lê, Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, Văn học nhân chứng xuất bản, 1989