Người ta nói chẳng việc gì phải tìm kiếm tình yêu!
Càng ngóng trông nhiều, tình yêu càng lẩn trốn,
Càng vội vã cho đi thì càng dễ lẫn lộn
Giữa những thứ hao hao mà chẳng phải bao giờ.

Người ta nói chẳng việc gì phải buồn khổ vu vơ
Khi vạn kẻ ngoài kia ai cũng có đôi có cặp,
Chỉ là duyên chưa tới nên mình chưa thể gặp
Người may mắn nhất thế gian ở đâu đó trong đời.

Người ta nói ai rồi cũng hạnh phúc cả thôi!
Sao hạnh phúc của mình xa xôi mờ mịt quá...
Chắc là tại số người yêu mình vất vả,
Phải trải qua gian khó mới được yêu thương mình.

Người ta nói cứ bình thản mà đón đợi bình minh,
Cứ hồn nhiên yêu mình rồi tình yêu sẽ tới,
Ừ thì vẫn vô tư, vẫn chẳng thèm chờ đợi, nhưng cũng muốn lắm rồi... ai đó để yêu thương!


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015