{Tôi là người đến sau, nhưng tôi mới là người sợ cô ấy đau, tôi mới là người muốn đưa tay lau nước mắt.
Tôi muốn cô ấy lại tươi cười...}

“...Và đừng bao giờ quên mất, em sinh ra có ba sứ mệnh, một là tự yêu thương bản thân mình, hai là yêu thương người khác, và ba là mở cửa lòng mình cho người khác yêu thương em!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]