Tôi hỏi người yêu tôi nhiều đến đâu
Người nói rằng đợi một trăm năm sau,
Khi cả hai dựa đầu nhìn về quá khứ
Tôi sẽ hiểu người yêu tôi nhiều không đếm đủ,
Tôi gật đầu tin và chờ đợi từng ngày.

Rồi một ngày người tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay:
"Chúng mình yêu nhau xong rồi"
"Không gì là mãi mãi trên đời"
"Xin lỗi!"
"Có lẽ chúng mình chẳng phải thuộc về nhau"

Không cần đợi lâu,
Không cần đến một trăm năm sau,
Tôi đã nhận ra:
Lời nói ban đầu khi nào cũng ngọt!

*

Bước qua một chuyện tình buồn,
Người ta bỗng ngại yêu thương quanh mình.
Bởi ai cũng cứ đinh ninh
Rằng mình chẳng xứng có tình yêu đâu.
Rằng đời chỉ lắm thương đau
Và người chẳng có thương nhau thật lòng...


Nguồn: Do Phong, Nắm tay anh rồi bình yên sẽ tới, NXB Văn học, 2016