Chúng mình đừng im lặng với nhau
Đừng để những nỗi đau chất chồng rồi rơi vỡ...
Nếu một ngày không ai cần ai nữa
Tất cả thành “đã lỡ” thì sao?

Chúng mình đừng lặng lẽ rời xa nhau
Để hạnh phúc đậm sâu chỉ còn màu u tối.
Ai có lỗi lầm, còn ai đem gian dối
Còn nghĩa lý gì khi đã chẳng thiết tha...

Chúng mình có thể ôm chặt lấy nhau mà!
Cho những tổn thương, nỗi buồn se sắt lại.
Nói với nhau rằng tình yêu còn tồn tại
Nếu đủ bao dung, sẽ mãi chẳng xa rời...

Có những điều hạnh phúc nhỏ nhoi thôi,
Nhưng xa mãi chỉ vì không níu giữ...
Đừng để một ngày gọi nhau bằng “Quá khứ”
Bởi có những điều đã cũ mà suốt đời không cam...


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015