Chúng tôi đã từng yêu rất đậm sâu,
Từng hứa bước cạnh nhau tới cùng trời cuối đất...
Tuy đường đời nhỏ chật,
Mà vẫn lạc mất nhau...

Chúng tôi đã từng thề nguyện dù năm tháng đổi thay màu
Vẫn nắm chặt tay nhau chẳng khi nào buông bỏ
Nhưng cuộc đời nhiều ngả
Bàn tay cũng thả rời...

Chúng tôi đã từng nghĩ sẽ thức dậy bên nhau mỗi ngày mới trong đời
Chỉ thế thôi, là đủ
Vậy mà... khi tỉnh ngủ
Chẳng tìm thấy nhau đâu...