Cô gái của tôi ơi!
Chuyện cũ đã qua rồi.
Em đừng sầu thêm nữa,
Ngoài trời mưa cứ rơi...

Cô gái của tôi ơi!
Đừng giấu buồn trong mắt,
Nụ cười kia chẳng thật,
Tôi biết em không vui...

Cuộc đời này ngắn lắm!
Đong chi những muộn phiền...
Em chỉ được hạnh phúc,
Em chỉ được bình yên.

Hãy tô son, điểm phấn,
Váy xinh bước xuống đường.
Và rồi em sẽ thấy,
Mình đáng được yêu thương.

Rồi nắng vàng sẽ tới,
Sưởi ấm khắp lưng trời.
Rồi một người sẽ tới,
Sưởi ấm lòng em thôi.

Vậy nên đừng lặng lẽ,
Đứng chun vai giữa đời.
Cô đơn buồn, buồn lắm,
Cô gái của tôi ơi!


Nguồn: Du Phong, Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây, NXB Văn học, 2015