Anh dắt em về thưa chuyện với ông bà,
Về những tháng năm qua mình cùng nhau gắn bó
Về giấc mơ có một gia đình nhỏ
Về nguyện ước suốt đời yêu mãi chẳng lìa xa...

Anh dắt em về xin phép mẹ cha,
Dù bão tố phong ba, cũng nguyện là đôi uyên ương bước cùng đường, chung lối.
Cùng nắm tay nhau đi hết tháng năm dài nông nổi,
Đến cuối bến cuộc đời vẫn hạnh phúc dù tóc bạc da ngăm...

Anh dắt em về tính chuyện trăm năm...