Khi anh xé êm như không lớp vải để ngôi sao của nàng thở anh đứng bên nào của thực tại
Nàng ở bên nào của thực tại
Màu xanh mực và ngưỡng cảm động rồi cuối cùng cũng bật lên - sáng trên những mép bờ - có đó màu hồng một màu hồng nổi gió bên bờ mọi vật
Là cô láng giềng của một nàng trắng muốt cũng là cô láng giềng của một nàng sắp xuất hiện
Không thế thì chúng ta sẽ vô tăm tích chỉ là những vách thành của sự sống ở mọi độ sâu
Vùng hội thoại là vùng chứa những tần số phù hợp cho thông liên nhân loại
Anh nhắm mắt anh sờ và run rẩy không phải anh sờ để mà run rẩy anh sờ anh run rẩy anh mở mắt anh sờ bằng mắt
Quá nhiều lời ít nhiều được nhấn mạnh chạy dưới những ngón tay câu không ngưng nghỉ
Trên bề mặt
Ít nhiều rách rưới - khi chiều xuống những khoảng cách co lại tuy chẳng ai thực sự di chuyển còn lại một bề mặt phẳng lì không có chiều dàu tuy nhiên vẫn cồng kềnh phải chăng chính là thế đó
Ít nhiều bình lặng đó là không khí dàn mặt phẳng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)